Özgeçmiş…

özenç Ertan Öztekin

1974 yılında İzmir’de dünyaya gelmiş; ilk, orta,lise ve üniversite öğrenimini Izmir’de tamamlamıştır. 1995 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Yüksek Lisansını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Alanında 2002 yılında tamamlamıştır.

Aldığı eğitim ve belgeler:

Şema Terapisti Sertifikası

Şema ve Mod Eğitimi Uluslararası Sertifikasyon Süpervizyon Eğitimi (2019-2021) Şema ve Mod Terapisi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (2018-2019). WÇZÖ 4 Çocuk ve Ergenler İçin Zeka Testi (Türk Psikologlar Derneği Sertifika No:884/2017)
EAE(Etkili Ana Baba Eğitimi)
Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi
Transaksiyonel Analiz Giriş (TA 101)
Tematik Algı Testi (TAT)
Zor Vakalarda Şema Odaklı Terapiler
Aile Terapileri 1
Aile Terapileri 2
Denver 2 Gelişim Değerlendirme Ölçeği
WISC-R Çocuk ve Ergenler için Zeka Testi (659 sertifika no)
Çocuk Değerlendirme Paketi
Çocuk ve Ergenlerde Oyun ve Aktivite Yoluyla Değerlendirme ve Tedavi
Social Constructionist Approach to Systemic Therapy
Child Focussed Cooperative Systemic Approach
A New Model of Family Therapy :Rewriting Family Scripts
Family and Individual Therapy for Anorexia Nevrosa
Evli ve bir çocuk annesi olan Özenç Ertan Öztekin çalışmalarını İzmir’de sürdürmektedir.